Välkommen till PlanProj AB

PlanProj jobbar tillsammans med sina beställare på ett sådant sätt att långsiktiga relationer och förtroende skapas.

Vi kan stödja kund genom hela projekten från förstudie till besiktningar. Vi har goda erfarenheter och vana från samverkan och partneringprojekt och känner att det är rätt sätt att utveckla både individen och projekten.

Vår styrka är bygg- och projektledning med kompetenser inom samtliga discipliner såsom bygg, el, larm, styr, hiss, vs, sprinkler, ventilation, rörpost, projekteringsledning, förstudier, tidplanering, kalkyler m.m.

Välkomna att kontakta oss!

PlanProj AB

R-licens är en etisk kvalitetsmärkning som identifierar och synliggör företag vilka har ett etiskt förhållningssätt.

R-licens är en etisk kvalitetsmärkning som identifierar och synliggör företag vilka har ett etiskt förhållningssätt.
Licensmärkets R står för rekommenderat företag.
PlanProj AB innehar R-licens.